Asiakaslähtöisyys toimitilarakentamisessa

Strategiamme mukaisesti tuotamme toimitiloja, jotka parhaalla mahdollisella tavalla tukevat asiakkaan toimintaa. Mitä tällaiset asiakaslähtöisesti rakennetut toimitilat tarkoittavat käytännössä?

Uutta toimitilaa suunnitellessa omat ydintarpeet on hyvä tunnistaa. Joissain tilanteissa voi olla järkevää muokata jo olemassa olevia tiloja, tehdä laajennus, ja lisätä vaikkapa toimisto- tai sosiaalitiloja. Toisaalta yrityksen tilanne voi olla sellainen, että täysin uuteen toimitilaan panostaminen on hyvinkin perusteltua.

Meijou on toteuttanut toimitiloja asiakkailleen yhteensä yli 150 000 m2. Niinpä meillä on valmiudet huomioida asiakkaiden tarpeet tilojen optimoimiseksi juuri heille sopiviksi. Tehokkaiden ja turvallisten tuotantotilojen kannalta esimerkiksi laitteiden sijoitteluun ja talotekniikkaan liittyvät kysymykset, sekä sisäisen logistiikan ratkaisut ovat tietysti oleellisia. Käymme nämä aina yhdessä asiakkaan kanssa lävitse varmistaaksemme, ettei mitään jää huomioimatta.

Edellä mainitut ovat tärkeitä peruspilareita, mutta toki hanke sisältää myös muita osa-alueita. Se, miltä uudet tilat visuaalisesti näyttävät, ei ole ollenkaan vähäpätöinen kysymys esimerkiksi yrityksen brändi-ilmeen kannalta. Asiakkaan sisustukseen liittyviä toiveita päästään enimmäkseen toteuttamaan toimisto- ja taukotiloissa. Sisustuksen ohella on oleellista varmistaa, että toimistotilat ovat toimivat ja järkevästi mitoitetut ottaen huomioon esimerkiksi asiakkaan etätyökäytännöt. Onhan työntekijöiden viihtyvyyden ja sitä kautta myös motivaation kannalta tärkeää, että hiljaista työtilaa kaipaavat sellaisen saavat, mutta toisaalta toimistossa olisi tarvittaessa mahdollisuus myös innovatiiviseen aivoriiheen.

On positiivista huomata, että nykyisin monet asiakkaamme haluavat kiinnittää huomiota hankkeen ekologisuuteen ja tulevan rakennuksen energiatehokkuuteen. Meijoulle tällainen rakennustapa on itsestäänselvyys, kaikki uudiskohteemme rakennetaan A-energiatehokkuusluokkaan. Maksimoimme esimerkiksi vedenkäytön tehokkuutta ECO-vesikalusteilla ja minimoimme rakennusten haitallisia ilmastovaikutuksia materiaalivalinnoilla.

Nykypäivän vastuullinen työnantaja ottaa toimitiloja suunnitellessaan huomioon turvallisen, terveellisen ja viihtyisän työympäristön. Tämä on omiaan buustaamaan positiivista yrityskuvaa, ja näitä asioita myös valveutuneet työnhakijat arvostavat rekrytointitilanteissa.

Hannele Rantala-Karppi
Projektiassistentti, Meijou Oy

Meijou Oy on laadukkaan ja energiatehokkaan toimitilarakentamisen edelläkävijä, jolla on laaja kokemus logistiikka-, teollisuus-, tuotanto- ja varastorakentamisesta. Olemme rakentaneet yli 150 000 m2 edestä toimitiloja viimeisen kahdeksan vuoden aikana.

Voimmeko olla avuksi toimitila-asioissa?

Ota yhteyttä:
Juuso Järvelä, +358 40 7411 751, juuso.jarvela@meijou.fi