Meijoun vastuullisuus
Sosiaalinen vastuu

Työturvallisuus

Olemme vastuullinen rakentaja. Pidämme huolta työturvallisuudesta ja sen jatkuvasta valvonnasta hankkeiden ajan. Tehokkaan valvonnan ansiosta työmailla ei ole sattunut ainuttakaan työtapaturmaa lähes kahteen vuoteen.

Ihmisarvot

Otamme kiinteistöjen käyttäjien terveyden ja hyvinvoinnin huomioon rakentamisessa ja kiinteistöjen ylläpidossa. Lisäksi huolehdimme työntekijöidemme hyvinvoinnista ja turvallisuudesta, ja meillä on täysi kieltopolitiikka syrjintään.

Harmaan talouden torjuminen

Pidämme huolen, että hankkeissa ei tapahdu minkäänlaista harmaaseen talouteen viittaavaa toimea. Vaadimme saman kaikilta aliurakoitsijoiltamme.

Taloudellinen vastuu

Kasvatamme liiketoimintaamme ja sen kannattavuutta viisaasti taataksemme työntekijöillemme ja yrityksellemme vakaan tulevaisuuden. Haluamme olla osa kestävää kehitystä ja pitää huolta ympäristöarvoista, jotka tuovat myös taloudellista lisäarvoa yrityksellemme ja yhteiskunnallemme.

Ympäristövastuu

Tiedostamme rakennusliikkeenä vastuumme ilmastoteoissa ja toimimme ilmastotekojen edelläkävijänä. Olemme vastuussa siitä, miltä elinympäristömme näyttää kymmenien vuoden päästä. Näin ollen rakennamme energiatehokkaasti ja haluamme olla edelläkävijöitä kestävässä arkkitehtuurissa perustamalla suunnittelumme mm. tilojen älykkääseen muuntojoustavuuteen ja kaupunkikuvallisiin arvoihin. Pyrimme rakennusmateriaalihankinnoissa aina ympäristöystävällisiin valintoihin ja teemme vastuullisia toimia kulutuksen minimoimiseksi ja jätteiden lajittelun edistämiseksi.

Kaikki uudiskohteemme rakennetaan A-energiatehokkuusluokkaan. Mittaamme ja ylläpidämme jatkuvasti rakennusten sisäilman laatua. Maksimoimme vedenkäytön tehokkuuden ECO-vesikalusteilla ja minimoimme rakennusten päästökustannuksia kestävillä materiaalivalinnoilla. Panostamme kestävään maankäyttöön ja lähiympäristöön hyödyntämällä lisäämällä mm. viheralueita ja sähköautonlatauspaikkoja. Hankkeissa hyödynnetään oman osaamisen lisäksi yhteistyökumppaniemme uusimpia innovaatioita.

Työmaan siisteys

Pidämme huolta jatkuvasti työmaan siisteydestä ja puhtaudesta, jolla vaikutetaan työmaan turvallisuuteen sekä sen viihtyvyyteen. Työmaan jätehuolto toteutetaan ympäristöohjeiden mukaisesti.

Laatu

Yksi tavaramerkeistämme on tinkimätön laatu ja lopputulos. Valvomme suunnittelussa sekä rakennusaikana laatua jokaisessa työvaiheessa, jotta saavutamme parhaan lopputuloksen.

Vastuulliset hankinnat

Olemme valikoineet kattavan verkoston luotettavista tavarantoimittajista, jotka toimittavat mahdollisimman laadukkaita, energiatehokkaita sekä ympäristöystävällisiä rakennustuotteita ja laitteita.

Hyvä ja luotettava projektihallinto

Koko hankkeen ajan pääurakoitsijaa edustavat samat kolme henkilöä, projektijohtaja, vastaava mestari sekä talotekniikkajohtaja. Tämä tuo helppoutta, yksinkertaisuutta sekä luotettavuutta hankkeen läpiviemiselle, niin tilaajalle kuin loppukäyttäjällekin.